پایین آوردن تب کودک، درمان در طب سنتی

تب، واکنش دفاعی بدن در مقابل برخی بیماری ها می باشد. موقعی ما به تب نوزاد خود پی می بریم که حس کنیم نوزاد داغ تر از همیشه به نظر می رسد. برای اطمینان از تب باید از دماسنج های مخصوص استفاده کرد. دمای بدن کودک زیر ۲ سال از راه زیر بغل بوسیله دماسنج‌های […]