دعوای کودکان با یکدیگر، والدین باید چکار کنند؟

فائزه دشتی، کارشناس‌ارشد روانشناسی و مشاور کودک و خانواده/ کودک موجودی است که با توانایی کم به دنیا می‌آید و در محیط به جست‌وجو و کشف می‌پردازد. کشف محیط کودک مانند بزرگسالان نیست. بسیاری از مفاهیمی که در نظر ما نادرست است ممکن است از نظر کودک درست باشد. در اینگونه موارد بزرگسالان باید خود […]