تفکر خلاق کودکان، آموختنی است؟

معمولا کودکان زیر پنج سال بر سر این مسائل زیاد بحث می کنند. آنها چیزی که می بینند را باور می کنند نه آن چیزی که واقعیت دارد. منبع : niniha [ad_2]

بازی با کلمات برای کودکان، چگونه؟

کودکان زیر سن مدرسه معمولا در ابتدا راست مغز بوده و با استفاده از تمام کلمات یاد می گیرند کشیدن صدای کلمات فعالیت سمت چپ  مغز است که معمولا تا ۷ – ۶ سالگی استفاده نمی شود. این یک قاعده ی کلی است امام همیشه استثنایی وجود دارد از لغاتی با تعداد حروف مختلف استفاده […]

کودکان زیر شش سال، درک انتزاعی دارند؟

کودک زیر ۶ سال درک انتزاعی ندارد، یعنی موضوعات غیر قابل مشاهده و ملموس را به درستی درک نمی کند. برای کودک مضامین انتزاعی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است زیرا کودک مثل یک بزرگسال نمی‌تواند درکی ذهنی از این قضایا داشته باشد و همه چیز برای او یا سیاه است یا سفید و […]