دروغ گفتن در بچه ها، قابل اصلاح است؟

داستان غول، جن و پری، اتفاقات عجیب و غریب، بیان داستان‌های تخیلی و ناباورانه‌ای که از کودکان در سنین پایین می‌شنویم، شاید برای والدینی که فرزندان کوچکی دارند، مقوله‌ای آشنا باشد. این قصه ها کم تر رنگ واقعیت داشته و از عمق تخیل کودکان نشأت می‌گیرد. غالبا کودکان زیر ۶ سال به داستان‌پردازی ذهنی علاقه […]