درمان یبوست کودکان، توصیه های خانگی

یبوست تعریف های متنوعی دارد، ولی اگر کودک نتواند اجابت مزاج کند یا اگر هنگام اجابت مزاج درد محسوسی داشته باشد، باید اقدامی برای رفع مشکل انجام شود. اغلب کودکان برای اجابت مزاج، زور می زنند. اگر این تلاش دردناک نباشد جای نگرانی وجود ندارد. الگوی اجابت مزاج در کودکان چگونه است؟ کودکان همانند بزرگسالان، […]