عامل شب ادراری کودکان، چیست؟

شب ادراری اختلالی است که طی آن کودک، کنترل خود را از دست داده و بدون اراده، خود را خیس می‌کند. والدین باید به جای تنبیه بدنی و کلامی، برای کودک قصه بگویند، دستان کودک خود را بگیرند و به فرزند خود بگویند که کنارش هستند بدرالسادات همایونیان درباره شب ادراری کودکان، اظهار داشت: شب […]