انگلهای روده ای در کودکان، چگونه می توان تشخیص داد؟

انگل در روده کودک ممکن است مشکلاتی به وجود آورد، مخصوصا اگر تعداد انگل زیاد و آلودگی شدید باشد. این مشکلات عبارت است از: – از بین رفتن مواد غذایی اصلی و ضروری به وسیله انگل که برای رشد کودک لازم است و در نتیجه باعث سوء تغذیه کودک می گردد. – از دست رفتن […]