دوستی برای کودکان، دو داستان تاثیرگذار

یکی از بهترین روش ها برای آموزش به کودکان تعریف انواع داستان ها برای آن ها است. داستان در مورد دوستی از انواع قصه های زیبا و پرمحتوی برای کودکان است و شما می توانید این قصه شنیدنی را برای بچه ها تعریف کنید و آن ها را با مفهوم دوستی و دوست یابی آشنا […]

روانشناسی قصه گویی و داستان کودک

روش های قصه درمانی برای درک رفتار انسان طی سالهای اخیر در حوزه های مختلف روانشناسی فراگیر شده است. تغییر دادن افکار انسان به مثابه نمونه هایی بسط داستانها، تلویحات نشانه های گسترده ای برای بسیاری قلمروهای روانشناسی، هشها در سطح نظری و هم در سطح پژوهش در بر داشته است. برای مثال رشد هویت […]