خبر بارداری به فرزند اول، چه زمانی و چگونه؟

تبریک می گوییم. اکنون که برای دومین مرتبه باردار شده اید، حتما فرزند قبلی با ابهامات و سوالاتی رو به رو می شود که البته باید به درستی برطرف شود. بعضی از والدین در سخن گفتن از بارداری تازه خود بسیار عجله می کنند یا بیش از حد تاخیر پیدا می کنند. بعضی ها هم […]