طلاق و تربیت فرزندان (۲)

تک والد (پدر یا مادر مجرد) بودن اصلا کار ساده ای نیست. بدون شخص دیگری که مسئولیت مسائل را به عهده بگیرد یا از شما حمایت و پشتیبانی کند، تربیت فرزندان مسئولیت بسیار سنگینی را به شما تحمیل می کند. درمطلب پیش در مورد رفتار کودک بعد از طلاق صحبت کردیم و در ادامه داریم: […]