زمان بارداری دوم، بهترین فاصله سنی چنده؟

ایسنا: یک متخصص روانپزشکی کودکان گفت: دادن آگاهی به فرزند اول قبل از به دنیا آمدن فرزند بعدی در پذیرش شرایط از طرف وی موثر است و مشارکت فرزند اول در نگهداری فرزند تازه متولد شده موجب کاهش پرخاشگری وی می‌شود. دکتر مهدی تهرانی دوست، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  اظهار داشت: رفتارهای غیرعادی […]