تربیت فرزندان توسط والدین، چگونه باید باشد؟

اختلاف در مورد بزرگ شدن و نحوه تربیت کودک باعث ایجاد حالت الاکلنگی می شود که موضع «سخت» یکی از والدین با موضع «شل» و سهل گیرانه دیگری به حالت تعادل درمی آید. تربیت فرزندبسیاری از پدران احساس می کنند همسرشان بچه را لوس بار می آورد و در مقایسه با آنها از بردباری بیشتر […]