ترس بچه ها از آمپول، علت چیست؟

مدیریت ترس والدین در زمان تزریق یکی از عوامل مهم ترس کودکان پیش دبستانی از آمپول است. بر اساس تحقیقات جدید منتشر شده محققان والدین را متهم اصلی ترس کودکان از آمپول می دانند. به طور معمول کودکان در ابتدا نمی‌دانند آمپول چیست پس چرا از آن می‌ترسند؟بعد از تحقیق دانشگاه یورک بر روی کودکان […]