چرا دخترا بابایی هستن، پسرا مامانی؟

حدود ۵۹ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «بله» را انتخاب کردند.  نظرسنجی هفته پیش وب‌سایت نی‌نی‌بان در مورد «پسرها مامانی هستند و دخترها بابایی. از نظر شما این باور مطابق واقعیت است؟» بود که حدود ۵۹ درصد مخاطبان به گزینه «بله» و حدود ۴۱ درصد به گزینه «خیر» رای دادند. اگر هنوز […]

بچه پسربهتره یا دختر؟

نظرسنجی هفته پیش وب‌سایت نی‌نی‌بان در مورد «اگر یکی از فواید بچه دار شدن، داشتن همدم و همراه در دوران پیری باشد، تجربه شما نشان می‌دهد کدامیک بیشتر به والدین یاری می‌رسانند» بود که حدود ۷۸ درصد مخاطبان به گزینه «فرزند دختر» و حدود ۲۲ درصد به گزینه «فرزند پسر» رای […]