تاثیر موسیقی بر کودکان، فرزند شاد میخواهید؟

مهر: مدیر کل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی از ساماندهی حرکات ورزشی پایه برای تمامی کودکان در مهدهای کشور خبر داد و گفت: براساس قرارداد منعقد شده این برنامه در سال جاری در مهدهای کودک اجرایی می شود. محمد حسین جوادی  در مورد آموزشهایی که در مهدها به کودکان ارائه می شود، افزود: […]